سازه نگار

 

سازه نگار:

نرم افزار قدرتمند طراحی و ترسیم اتصالات پیچی، جوشی و درختی به همراه ترسیم دیوار برشی بتنی در سازه فلزی، طراحی و ترسیم صفحه ستون و اتصالات مهاربندی، ترسیم سه بعدی اتصالات و سازه از هر زاویه دلخواه، ارسال سازه سه بعدی به نرم افزار XSteel، محیط زبان فارسی و انگلیسی، ارائه گزارشات کنترل سازه بر اساس آیین نامه 2800، خواندن اتوماتیک مقاطع از فایل ETABS و ترسیم کل نقشه های سازه فلزی با جزئیات کامل به همراه شاپ کل اتصالات و لیستوفر کامل پروژه

امکانات نرم افزار :

طراحی اتصالات پیچی
کنترل و طراحی اتصالات تیر به ستون و درختی به صورت پیچی و جوشی مطابق با آیین نامه مبحث 10
امکان طراحی اتصالات پیچی به صورت اتکایی و اصطکاکی
محاسبه بحرانی ترین مسیر عبوری از پیچها جهت کنترل سطح مقطع موثر
پشتیبانی پیچهای موجود در استانداردهای عرف مانند EN و ASTM
رعایت کلیه ضوابط موجود در آیین نامه برای کنترل اندرکنش نیرویی بین پیچها و ورقها
امکان ایجاد هرنوع چیدمان پیچ دلخواه بر روی قطعات اتصال دهنده توسط کاربر
تهیه دفترچه محاسبات با ذکر دقیق جزئیات محاسبات و فرمولها

 
طراحی اتصالات پیچی


طراحی اتصالات وصله (درختی)
کنترل و طراحی اتصالات وصله تیر به تیر (درختی) با ورق طولی
انتخاب نوع اتصال وصله به المانهای سازه ای درگیر در طرفین بصورت مستقل (جوش در کارخانه، جوش در محل و پیچ(
محاسبات نیرو بر اساس ضوابط لرزه ای مبحث 10 در محل وصله
امکان استفاده از ورقهای تقویتی داخلی در اتصالات وصله
تهیه دفترچه محاسبات با ذکر دقیق جزئیات محاسبات و فرمولها

نرم افزار های مهندسی عمران
طراحی اتصالات وصله و اتصالات درختی


ترسیم دیوار برشی بتنی در سازه فلزی
امکان تعریف مقاطع دیوار برشی در شکلهای مختلف
امکان تعریف میلگردهای قائم و افقی در سفره های متعدد
امکان تعریف میلگردها و خاموتها در محدوده المان مرزی با خم های دلخواه
قابلیت تنظیم محل ستون نسبت به دیوار، ستونهای مدفون در بتن و خارج از آن
ترسیم مقطع، نماهای دیوار و پلان دیوارها
ترسیم جزئیات اتصال دیوار به فونداسیون و سقف

نرم افزار های مهندسی عمران
دیوار برشی بتنی در سازه فلزی و ترسیم جزئیات آن


خروجی به نرم افزار TEKLA Structures - XSteel
انتقال سریع و دقیق مدل سه بعدی از Etabs به Tekla
شناسایی و مدل سازی تمامی مقاطع جنرال و SD
ساخت قطعات مونتاژی (اسمبلی ها بصورت خودکار)
امکان ارسال المانهای انتخاب شده در سازه نگار به Tekla
امکان اعمال تنظیمات مدل سه بعدی در سازه نگار و انتقال آنها به Tekla نظیر ارتفاع قطع ستونها و فواصل اجرایی

نرم افزار های مهندسی عمران
انتقال مدل سه بعدی از ETABS به TEKLA و خروجی به نرم افزار Tekla


دیگر قابلیت های جدید نرم افزار
خواندن اتوماتیک مقاطع e2k و et$
ترسیم سه بعدی اتصالات و سازه از هر زاویه دلخواه
برخورداری از امکان دو زبانه (فارسی و انگلیسی)

طراحی هوشمند اتصالات تیر به ستون
محاسبه ماکزیمم واکنش تکیه گاهی اتصال خمشی براساس ضوابط طرح لرزه ای (مفصل پلاستیک) در سازه با شکل پذیری ویژه و متوسط مطابق با آخرین ویرایش مبحث ده
بازیابی ماکزیمم واکنش تکیه گاهی در اتصال ساده و خمشی، بر اساس نتایج تحلیل ETABS و SAP2000
محاسبه ماکزیمم واکنش تکیه گاهی در اتصال مفصلی و قاب خمشی معمولی بر اساس تمام ظرفیت تیر
طراحی اتوماتیک انواع مختلف اتصال ساده و اتصال خمشی
امکان اختصاص اتصال طراحی شده به دو سر تیر در کل سازه و نمایش هوشمند جزئیات کامل اتصال در محیط گرافیکی سازه سه بعدی
تهیه دفترچه محاسبات با ذکر دقیق جزئیات محاسبات و فرمولها

طراحی پیشرفته اتصالات صفحه ستون
محاسبه تنش زیر صفحه ستون به صورت دقیق و تعیین محل تار خنثی با استفاده از روابط پیچیده ریاضی در خمش دومحوره و تک محوره
امکان معرفی موقعیت بولتها در هر مختصات، بدون محدودیت معرفی آنها بصورت متقارن و محاسبه تنش کششی هر بولت بصورت مستقل
امکان معرفی سخت کننده ها در محل های پیش فرض و یا تعریف محل سخت کننده به اختیار کاربر
محاسبه و طراحی ابعاد و ضخامت صفحه ستون ها، سخت کننده ها و طراحی جوش کلیه اتصالات صفحه ستون
امکان طراحی صفحه ستونهای کناری و گوشه با خروج از مرکزیت قابل تغییر توسط کاربر
طراحی صفحه ستون برای انواع مقاطع ستون IPE، IPB، تک، دوبل، مقاطع مرکب، تیر ورق، Box و . . .
تهیه دفترچه محاسبات با ذکر دقیق جزئیات محاسبات و فرمولها

طراحی هوشمند اتصالات مهاربند
کنترل و طراحی اتصالات مهاربند بر اساس آخرین ویرایش مبحث ده و مطابق با ضوابط لرزه ای و کنترل تنش های ویتمور
طراحی اتوماتیک انواع مختلف اتصالات مهاربند اعم از همگرا ویا واگرا با شکل پذیری معمولی و ویژه شامل مهاربندهای تکی، دوبل، ضربدری، هشتی و چندگانه
امکان تیپ بندی اتصالات مهاربندی بر اسا مقطع، زاویه و محل اتصال مهاربند
امکان طراحی اتصالات مهاربند بر اساس نیروهای حاصل از تحلیل ETABS و SAP2000 و یا ظرفیت مقطع مهاربند و یا نیروی وارد توسط کاربر
نمایش هوشمند اتصالات مهاربندی طراحی شده در محیط گرافیکی سازه سه بعدی
تهیه دفترچه محاسبات با ذکر دقیق جزئیات محاسبات و فرمولها

محیط پیشرفته تعریف مقاطع
محیط گرافیکی بسیار قدرتمند و ساده (User friendly) جهت ساخت مقاطع مرکب ایرانی با هر نوع پیچیدگی، اعم از ترکیب مقاطع مختلف CPE، CNP، IPE، INP، تیر ورق، قوطی، نبشی، ناودانی، صلیبی و ...
امکان ساخت مقاطع پیشرفته و غیرمتعارف در مقطع ساز پیشرفته
محاسبه مشخصات استاتیکی مقاطع
تولید فایل pro.* از مقاطع تعریف شده جهت استفاده در ETABS و SAP2000
گزارش قابل چاپ از مشخصات استاتیکی مقطع و نمایش سه بعدی مقاطع

کنترل سازه براساس آیین نامه زلزله (استاندارد 2800 )
محاسبه شاخص پایداری سازه
کنترل بلندشدگی پای ستون (Uplift)
کنترل تغییرمکان جانبی نسبی سازه
کنترل فاصله مرکز جرم از مرکز سختی سازه
کنترل نامنظمی در پلان سازه (Aj)
ارائه فایل ورودی SAFE از نتایج تحلیل ETABS و SAP2000

ترسیم نقشه های سازه
ترسیم پلان موقعیت ستونها و مهاربندها، پلان موقعیت صفحه ستونها، پلانهای تیرریزی
تیپ بندی ستونها و مهاربندها، تیپ بندی صفحه ستونها، تیپ بندی پلانهای تیرریزی
ترسیم جهت تیرریزی و ترسیم ورق تقویت تیرها، ترسیم نوع اتصال تیر به ستون در پلانهای تیرریزی
ترسیم نمای ستونها از چهار جهت و ترسیم نمای مهاربندها
ترسیم مقاطع تیر، ستون و مهاربند
ترسیم جزئیات کامل اتصالات مهاربند، اتصالات تیر به ستون و اتصالات صفحه ستون
ترسیم نقشه شاپ اتصالات مهاربند، نقشه شاپ اتصالات تیر به ستون و نقشه شاپ اتصالات صفحه ستون
تهیه لیستوفر کامل پروژه به همراه لیستوفر شاپ اتصالات
ترسیم و ویرایش نقشه ها در داخل نرم افزار سازه نگار، مستقل از Autocad با امکان ارسال خروجی به فرمت DWG و DXF
امکان شیت بندی هوشمند

نرم افزار های مهندسی عمران
ترسیم نقشه های سازه

 


 

نرم افزار سازه نگار ویرایش 7    (جدید)
ناشر : رایان سازه
توضیحات : CD دموی نرم افزار
             دانلود قسمت اول
             دانلود قسمت دوم
             دانلود قسمت سوم
             دانلود قسمت چهارم
قیمت :   تومان        - -

 


Copy

فنی مهندسی علم و وصنعت خواجه نصیر

مطالب مرتبط

  logo-samandehi

  آدرس : ایران - تهران، زعفرانیه

  صندوق پستی 1458-19395

  تلفن :

  +982122750210

  +982122750380

  +982122750430

  نمابر:

  +982122750569

  همراه:

  +989128361805

  ایمیل:

  info@sanatiran.com

  وبسایت:

  www.sanatiran.com

  عضویت در خبرنامه

  ... و یا ایمیل خود را وارد کنید.

   
  تماس با ما

  *نام:

  ايميل:

  *پيام: